Bankstöd - rapporter

Rapporten "Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet" kommer tre gånger per år. I rapporten redogör vi bland annat för de bankstödsåtgärder som Riksgälden genomförde i samband med den finansiella krisen 2008 och framåt.

Ladda ner rapport

Håll dig informerad