Så deklarerar du

Denna information riktar sig framför allt till dig som är privatperson och skriven i Sverige. Om du är skriven i utlandet eller företräder ett företag bör du kontrollera vilka regler som gäller med Skatteverket eller skattemyndigheten i det land du är skriven.

Premieobligationer

Om du har premieobligationer kommer ditt årsbesked från Euroclear Sweden (tidigare VPC), men med din bank eller fondkommissionär som avsändare. Vinster på premieobligationer är skattefria, därför är ingen skatt dragen på dina eventuella vinster.

Statspapper

Även statspapper (statsskuldväxlar, statsobligationer och realobligationer) redovisas på årsbesked från Euroclear Sweden (tidigare VPC) med din bank eller fondkommissionär som avsändare. När ett statspapper förfaller, eller om du säljer det i förtid, ska du ta upp vinsten eller förlusten i deklarationen. Om du fick tillbaka ett större belopp än du betalade när du köpte det har du gjort en kapitalvinst. Om du fick tillbaka ett lägre belopp har du gjort en kapitalförlust. Du fyller i kapitalvinster och kapitalförluster på Skatteverkets K4-blankett. Läs mer om beskattning av obligationer och andra värdepapper hos Skatteverket.

Premieobligationer 2021

Under 2021 förföll Premieobligation 2014:2. Du som löst in eller sålt denna premieobligation under året behöver inte deklarera detta på blankett K4.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Riksgälden ger inte längre ut nya premieobligationer.

Mer om deklaration

Kontakta Skatteverket om du vill ha mer utförlig information om beskattning av kapital och hur du ska deklarera.

Till Skatteverkets webbplats