Nettolånebehov

 • december

  7 december 2017Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17,0 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 18,7 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster.

 • november

  7 november 2017Överskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 5,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre skatteinkomster.

 • oktober

  6 oktober 2017Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,4 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl högre skatteinkomster som lägre utgifter.

 • september

  7 september 2017Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att vidareutlåning till Riksbanken tidigarelades till juli.

 • augusti

  7 augusti 2017Underskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 10,1 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre nettoutlåning till myndigheter, vilken till viss del motverkades av att det primära lånebehovet blev lägre än väntat.

 • juli

  7 juli 2017Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 13,0 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • juni

  8 juni 2017Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,5 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre inkomster. Det motverkades något av högre nettoutlåning till myndigheter.

 • maj

  8 maj 2017Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 4,3 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre utbetalningar från myndigheter och lägre nettoutlåning till myndigheter än beräknat.

 • april

  7 april 2017Underskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 9,1 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl lägre skatteinkomster som högre utbetalningar än beräknat.

 • mars

  7 mars 2017Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 42,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre nettoutlåning till myndigheter och något lägre skatteinkomster än beräknat.

 • februari

  7 februari 2017Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,1 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre utbetalning av medlemsavgift till EU och tidigarelagda inbetalningar av jordbruksstöd från EU.

 • januari

  10 januari 2017Stort budgetöverskott och lägre statsskuld 2016

  Statens totala in- och utbetalningar under 2016 resulterade i ett överskott på 85,3 miljarder kronor. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 79,7 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster.