Nettolånebehov

 • december

  7 december 2016Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,1 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 43,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än beräknat.

 • november

  7 november 2016Underskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 15,8 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 23,1 miljarder kronor.

 • oktober

  7 oktober 2016Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,7 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att myndigheternas utbetalningar blev lägre än prognos.

 • september

  7 september 2016Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 26,9 miljarder kronor i augusti, att jämföra med Riksgäldens prognos som var 20,6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blev högre än prognos.

 • augusti

  5 augusti 2016Överskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,7 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 1,7 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blev högre än prognos.

 • juli

  7 juli 2016Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 19,6 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 21,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

 • juni

  8 juni 2016Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,0 miljarder kronor i maj. Det är 2,3 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Större skatteinkomster än beräknat vägde upp högre räntebetalningar och större nettoutlåning till myndigheter.

 • maj

  9 maj 2016Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 14,5 miljarder kronor i april, i linje med Riksgäldens prognos som var 14,0 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än beräknat uppvägdes av lägre utdelningsinkomster och högre räntebetalningar på statsskulden.

 • april

  7 april 2016Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

 • mars

  7 mars 2016Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 45 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 47 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre nettoutlåning till myndigheter.

 • februari

  5 februari 2016Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på en kraftig ökning av inbetalad preliminärskatt.

 • januari

  12 januari 2016Minskat budgetunderskott 2015

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 32,7 miljarder kronor 2015.¹ Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 45 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.