Nettolånebehov

 • december

  7 december 2011Statens betalningar visade överskott i november

  Statens betalningar gav ett överskott på 5,5 miljarder kronor i november, vilket är 13,8 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte helåret.

 • november

  7 november 2011Statens betalningar visade överskott i oktober

  Statens betalningar gav ett överskott på 3 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,7 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos.

 • oktober

  7 oktober 2011Statens betalningar visade överskott i september

  Statens betalningar gav ett överskott på 1,7 miljarder kronor i september, vilket är 10,5 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden förklaras av lägre räntebetalningar och nettoutlåning än väntat.

 • september

  7 september 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,8 miljarder kronor i augusti, vilket är 6,3 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos.

 • augusti

  5 augusti 2011Statens betalningar visade ett underskott

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,7 miljarder kronor i juli, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens senaste prognos.

 • juli

  7 juli 2011Statens betalningar visade ett underskott

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 20,4 miljarder kronor i juni, vilket är 5,7 miljarder kronor högre än Riksgäldens senaste prognos. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte utfallet för helåret.

 • juni

  9 juni 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,1 miljarder kronor i maj, vilket är 9,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden beror på lägre skatteinkomster och högre räntebetalningar på statsskulden.

 • maj

  6 maj 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 38,0 miljarder kronor i april.

 • april

  7 april 2011Statens betalningar visade ett underskott

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras i huvudsak av tillfällig utlåning till Riksbanken.

 • mars

  7 mars 2011Statens betalningar visade ett överskott i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 67,7 miljarder kronor i februari. Det är 14,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på inkomster från försäljningen av aktier i Nordea.

 • februari

  7 februari 2011Statens betalningar visade ett överskott

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29,9 miljarder kronor i januari. Det är 5,7 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos.

 • januari

  11 januari 2011Statsbudgeten nära balans 2010