Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2021

Publikation 31 maj 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal ett 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2021.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2020

Publikation 2 mars 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3 2020

Publikation 30 november 2020 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2 2020

Publikation 27 augusti 2020 Rapport – MREL

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2020

Publikation 28 maj 2020 Rapport – MREL
Läs nyheten

I denna rapport redovisar Riksgälden hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2019

Publikation 5 mars 2020 Rapport – MREL
Nyhet 2020-03-05: Riksgäldens rapport för hur bankerna lever upp till krav på nedskrivningsbara skulder

I denna rapport redovisar Riksgälden hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2019.