Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – fjärde kvartalet 2023

Publikation 1 mars 2024 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld - fjärde kvartalet 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2023

Publikation 8 december 2023 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld - tredje kvartalet 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2023.

Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2023

Publikation 1 september 2023 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) - kvartal 2, 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2023.

Kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2023

Publikation 2 juni 2023 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) - kvartal 1, 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2023.

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 4, 2022

Publikation 3 mars 2023 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) - kvartal 4, 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2022.

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 3, 2022

Publikation 7 december 2022 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2022.

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 2, 2022

Publikation 9 september 2022 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2022.

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 1, 2022

Publikation 17 juni 2022 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2022.

Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2021

Publikation 8 mars 2022 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2021.

Svenska bankers krisberedskap - Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3, 2021

Publikation 2 december 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2021.

MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Publikation 18 oktober 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Riksgälden beslutar om ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Denna policy redogör för hur kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) ska tillämpas för banker och andra institut.

Svenska bankers krisberedskap - Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2, 2021

Publikation 3 september 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Bankers uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder - kvartal 2 - 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2021.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2021

Publikation 31 maj 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal ett 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2021.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2020

Publikation 2 mars 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3 2020

Publikation 30 november 2020 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 2 2020

Publikation 27 augusti 2020 Rapport – MREL

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det andra kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2020

Publikation 28 maj 2020 Rapport – MREL
Läs nyheten

I denna rapport redovisar Riksgälden hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2020.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2019

Publikation 5 mars 2020 Rapport – MREL
Nyhet 2020-03-05: Riksgäldens rapport för hur bankerna lever upp till krav på nedskrivningsbara skulder

I denna rapport redovisar Riksgälden hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2019.