Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2021

Publikation 8 mars 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2021.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2021

Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2021