Svenska bankers krisberedskap - Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3, 2021

Publikation 2 december 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2021.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3 2021

Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2021