Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2021

Publikation 31 maj 2021

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2021.

Rapport: Svenska bankers krisberedskap – uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 1 2021

Pressmeddelande: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal ett 2021