Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 1, 2022

Publikation 17 juni 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2022.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 1, 2022

22 juni 2022: Ett korrekturfel har rättats i rapporten.

Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2022