Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 4, 2022

Publikation 3 mars 2023

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2022.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 4, 2022

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) - kvartal 4, 2022