Nyheter och pressmeddelanden om Saab

Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022 Saab, Garantier och lån

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

Inga oklarheter kvarstår kring statens pant i Saab Automobile Tools

Nyhet 18 mars 2021 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Vid årsstämman för Saab Automobile Tools AB i likvidation som genomfördes den 15 mars 2021 beslutades att samtliga tillgångar i Saab Automobile Tools (Tools) ska utbetalas och utges till panthavaren, det vill säga staten genom Riksgälden.

Information om Saab: Riksgälden utreder förhållandena kring fordran

Nyhet 7 mars 2019 Saab, Garantier och lån

Som framgår av Riksgäldens årsredovisning för 2018 har Riksgälden skrivit ned värdet på statens fordran i Saab. Bakgrunden till detta är bland annat att det föreligger oklarheter kring värdet på säkerheterna i Saab Automobile Tools. Riksgälden utreder frågan med hjälp av en extern advokatbyrå.

Saab Automobile Parts nu i statens ägo

Nyhet 19 december 2012 Om Riksgälden, Saab, Finansiell stabilitet

Riksgälden har nu tagit över ägandet av Saab Automobile Parts AB. Bolaget har sedan konkursen i moderbolaget Saab Automobile AB ägts av konkursboet. Övertagandet har gjorts genom en pantrealisation av samtliga aktier i bolaget.

Riksgälden tar över ägandet i Saab Parts

Pressmeddelande 5 december 2012 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Riksgälden har fattat beslut om att ta över ägandet av Saab Automobile Parts AB. Bolaget har sedan konkursen i Saab Automobile AB ägts av konkursboet. Övertagandet görs genom en pantrealisation av samtliga aktier i bolaget och tar troligen några veckor.

Riksgälden tar över Parts under sommaren

Pressmeddelande 21 juni 2012 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Riksgälden har för avsikt att ta över ägandet av aktierna i Saab Automobile Parts AB enligt vår rätt som pantinnehavare. Bolaget ägs i nuläget av Saab Automobile AB i konkurs. Övertagandet kommer att genomföras efter det att försäljningen som konkursförvaltarna i Saab informerade om 13 juni 2012 är...

Pressträff på Riksgälden i dag kl. 13.00

Pressmeddelande 8 juni 2012 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Daniel Barr projektledare Saab, svarar på frågor kring Riksgäldens fordringar i konkursboet efter Saab Automobile AB.

Riksgälden har betalat Saabs lån

Nyhet 27 januari 2012 Saab, Finansiell stabilitet, Garantier och lån

Riksgälden har som garantigivare betalat tillbaka Saab Automobile AB:s lån i Europeiska investeringsbanken och har nu en fordran på Saabs konkursbo. Fordran uppgår till knappt 2,2 miljarder kronor.

Fortsatt fullgoda säkerheter för garanti till Saabs EIB-lån

Pressmeddelande 7 september 2011 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Riksgälden har fullgoda säkerheter för den garanti som har ställts ut för lånet från EIB och det faktum att företaget genomgår en rekonstruktion ändrar inte detta.

Staten kan släppa Saabs fastighetspanter

Pressmeddelande 5 juli 2011 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Riksgälden har idag lämnat en skrivelse till regeringen med anledning av Saabs begäran att få sälja aktierna i fastighetsbolaget Saab Automobile Property AB.

Riksgälden avser släppa delar av Saabsäkerheten

Pressmeddelande 21 april 2011 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Riksgälden är sedan i tisdags klar med arbetet att pröva den finansieringslösning som Saab Automobile AB lagt fram.

Bo Lundgren svarar på frågor om SAAB

Nyhet 14 april 2011 Om Riksgälden, Saab, Finansiell stabilitet

Bo Lundgren svarar på frågor kring Riksgäldens hantering av finansieringslösningar för SAAB Automobile i dag kl 15.45.

Uppdrag att inleda förhandlingar om garanti till Saab Automobile

Nyhet 11 juni 2009 Saab, Garantier och lån

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att inleda förhandlingar med Saab Automobile AB (Saab) om en statlig kreditgaranti för lån i Europeiska Investeringsbanken (EIB).