Riksgälden avser släppa delar av Saabsäkerheten

Pressmeddelande 21 april 2011

Riksgälden är sedan i tisdags klar med arbetet att pröva den finansieringslösning som Saab Automobile AB lagt fram.

En principöverenskommelse var klar i söndags kväll. Saab utarbetade avtalsutkast under måndagen och under tisdagen gjordes mindre justeringar i avtalen.

Nu avvaktar Riksgälden och Saab ett godkännande från Europeiska Investeringsbanken, EIB.

För att möjliggöra finansieringslösningen avser Riksgälden släppa delar av sina säkerheter i form av aktier i Saabs fastighetsbolag. Syftet är att Saab ska kunna sälja aktier för att på så vis få in likviditet i bolaget. Affären förutsätter också EIB:s godkännande.

Riksgälden har tidigare tagit in säkerheter för hela den låneram på 400 miljoner euro som Saab har hos EIB. Hittills har Saab utnyttjat 217 miljoner euro.

Riksgälden avser att släppa en del av de säkerheter som ställts för den del av låneramen som Saab ännu inte utnyttjat. Samtidigt minskas Saabs möjlighet att låna hos EIB, från 400 till 280 miljoner euro.

Prövningen visar att finansieringslösningen uppfyller de villkor som regeringen och Riksgälden ställt, det vill säga att Saab ska få rimligt betalt för sitt fastighetsbolag, att integritetsfrågor kring köparbolaget hanterats och att betalningen i affären går genom en bank inom EU.

Skatte­­betalarna kommer att ha fortsatt fullgoda säkerheter för den statliga garantin till Saab, även efter det att delar av säkerheterna släppts. Förklaringen är att Saabs totala upplåningsmöjligheter i EIB sänks i motsvarande mån.

Ägarprövningen

Ägarprövningen av Vladimir Antonov hanteras separat och regleras i det avtal som redan finns mellan Saab och Riksgälden. Riksgälden och regeringen ska fatta var sitt beslut i frågan. Dessutom ska EIB och General Motors göra egna ägarprövningar.

Riksgäldens arbete med ägarprövning är ännu inte klart eftersom Vladimir Antonov hittills inte varit tillgänglig för möten.

Mediakontakter:
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08 613 45 96