Riksgälden tar över Parts under sommaren

Pressmeddelande 21 juni 2012

Riksgälden har för avsikt att ta över ägandet av aktierna i Saab Automobile Parts AB enligt vår rätt som pantinnehavare. Bolaget ägs i nuläget av Saab Automobile AB i konkurs. Övertagandet kommer att genomföras efter det att försäljningen som konkursförvaltarna i Saab informerade om 13 juni 2012 är avslutad. Ägarförändringen beräknas ske under senare delen av sommaren.

Konkursförvaltarna i Saab informerade om en försäljning av merparten av tillgångarna i konkursbolagen Saab Automobile AB (Saab), Saab Automobile Tools AB (Tools) och Saab Automobile Powertrain AB. Köpare är National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS).

När det gäller Riksgäldens intresse som pantinnehavare av aktierna i Saab Automobile Tools AB återkommer vi efter att konkursboet redogjort för försäljningen av tillgångarna i Tools. Riksgälden räknar dock med att det blir ett överskott i denna konkurs. Överskottet kommer att tillfalla oss som pantinnehavare, efter att konkurskostnaderna dragits av.

Presskontakt:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38