Riksgälden tar över ägandet i Saab Parts

Pressmeddelande 5 december 2012

Riksgälden har fattat beslut om att ta över ägandet av Saab Automobile Parts AB. Bolaget har sedan konkursen i Saab Automobile AB ägts av konkursboet. Övertagandet görs genom en pantrealisation av samtliga aktier i bolaget och tar troligen några veckor.

- Parts är ett fristående och solitt bolag som idag tillverkar och distribuerar reservdelar till Saab-bilar. Nu tar staten över som stabil ägare med målet att utveckla bolaget, det säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.

Riksgälden har också begärt att regeringen ska fatta beslut om att föra över aktierna till Finansdepartementet och enheten för statligt ägande. Intäkter vid en försäljning av bolaget och intäkter från utdelningar ska tillgodogöras Riksgäldens garantireserv i enlighet med Budgetlag (2011:203) och förordning (2011:211) om utlåning och garantier.

Mer om staten som bolagsägare

Riksgälden ställde i februari 2010 ut en statlig garanti till Saab Automobile AB för ett lån i Europeiska investeringsbanken. Efter konkursen i december 2011 blev Riksgälden största fordringsägare i konkursboet. Som säkerhet för vår fordran har vi haft pant i aktierna i Saabs reservdelsbolag Saab Automobile Parts AB och i verktygsföretaget Saab Automobile Tools AB.

Presskontakt:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38