Riksgälden har betalat Saabs lån

Nyhet 27 januari 2012

Riksgälden har som garantigivare betalat tillbaka Saab Automobile AB:s lån i Europeiska investeringsbanken och har nu en fordran på Saabs konkursbo. Fordran uppgår till knappt 2,2 miljarder kronor.

Det innebär att Riksgälden nu är största fordringsägare på konkursboet och som säkerhet för sin fordran har Riksgälden pant i aktierna i Saabs reservdelsbolag Saab Automobile Parts AB och i verktygsföretaget Saab Automobile Tools AB.

Den värdering Riksgälden låtit göra av panterna överstiger fordran och gör att skattebetalarna har fullgoda säkerheter för lånebetalningen.

Frågor besvaras av:
Unni Jerndal, kommunikationschef, telefon 08-613 45 96