Staten kan släppa Saabs fastighetspanter

Pressmeddelande 5 juli 2011

Riksgälden har idag lämnat en skrivelse till regeringen med anledning av Saabs begäran att få sälja aktierna i fastighetsbolaget Saab Automobile Property AB.

Riksgäldens bedömning är att staten fortsatt har säkerheter som täcker de garantier som ställts ut, även utan pant i aktierna i det aktuella fastighetsbolaget.

Riksgälden ser att det är möjligt för staten att släppa panterna i fastighetsbolaget Saab Automobile Property AB.

Beslut i frågan fattas av regeringen.

Mediakontakter:
Linda Sjöblom, tf. pressansvarig, telefon: 08 613 45 38