Saab Automobile Parts nu i statens ägo

Nyhet 19 december 2012

Riksgälden har nu tagit över ägandet av Saab Automobile Parts AB. Bolaget har sedan konkursen i moderbolaget Saab Automobile AB ägts av konkursboet. Övertagandet har gjorts genom en pantrealisation av samtliga aktier i bolaget.

Näringsdepartementet arbetar nu med Riksgäldens begäran om att föra över bolaget till Finansdepartementet och enheten för statligt ägande. Vi räknar med att aktierna ska överföras i början på året. Intäkter vid en försäljning av bolaget och intäkter från utdelningar ska tillgodogöras Riksgäldens garantireserv i enlighet med Budgetlag (2011:203) och förordning (2011:211) om utlåning och garantier.

Läs mer i Riksgäldens pressmeddelande från den 5 december.