Uppdrag att inleda förhandlingar om garanti till Saab Automobile

Nyhet 11 juni 2009

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att inleda förhandlingar med Saab Automobile AB (Saab) om en statlig kreditgaranti för lån i Europeiska Investeringsbanken (EIB).

Förhandlingarna om villkoren för den statliga garantin kommer att utgå ifrån regeringens riktlinjer. En omständighet som påverkar möjligheten att slutföra förhandlingarna med alla berörda parter är den pågående försäljningen av Saab till en ny ägare.

  • Läs regeringens pressmeddelande (www.regeringen.se)