Publikationer

Här hittar du alla våra publikationer och rapporter, bland annat vår månadsvisa rapport om statsskuldens utveckling.

Söker du en viss rapport eller en publikation inom ett särskilt ämne?
Under Verksamhetsområde kan du filtrera din sökning.

MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Publikation 18 oktober 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL

MREL-policyn bygger på nya regler i EU:s krishanteringsregelverk som har införlivats i lagen (2015:1016) om resolution (LOR). Riksgäldens beslut om MREL sker enskilt för varje bank utifrån de ramar som ges i LOR. Lagen ger Riksgälden utrymme att ta ställning till vissa aspekter rörande kravens omfattning, storlek och uppfyllnad.

MREL-policy: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) (Börjar gälla den 1 januari 2022)

Beslutspromemoria  (Börjar gälla den 1 januari 2022)

Pressmeddelande: Riksgälden beslutar om ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)