Villkor för byte till ny tioårig statsobligation SGB 1062

Pressmeddelande 21 februari 2020

Riksgälden introducerar en ny tioårig statsobligation, SGB 1062, i mars 2020. I den första auktionen emitteras 2 miljarder kronor och därefter erbjuds byten till SGB 1062 för totalt 4 miljarder kronor.

Den första auktionen hålls den 25 mars och bytesauktionen den 26 mars. Bytet till SGB 1062 X% 12 May 31 från SGB 1061 0.75% 12 Nov 29 görs kursriskneutralt.1

Bytesauktion
 Tor 26 mars Kursriskneutralt

Riksgälden köper lån

SGB 1061

Riksgälden köper belopp (mnkr)2

4 400

Riksgälden säljer lån

SGB 1062

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

4 000

Tid för återköpsränta

10.45

Tid för auktionens stängning

11.00

Tid för auktionsresultat

11.03

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning. Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen genom Riksgäldens återförsäljare. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare.

Som kommunicerats tidigare kommer Riksgälden även att emittera 5 miljarder kronor per auktion i den nya obligationen den 22 april och den 6 maj för att ytterligare fylla på volymen.

Kontakt
Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 281 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

2 Angiven volym av återköpslånet är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.