Sveriges statsskuld

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar vi statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. 

 

Logga Sveriges officiella statistik

Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och redovisar statsskulden enligt de beräkningsmetoder som gällde vid publiceringstillfället. I tabeller och diagram på webben är historiska data omräknade enligt nu gällande principer. De siffrorna kan därför skilja sig något från det som publicerats i rapporten.

Ladda ner rapporter

Statsskuldens storlek

 • Den svenska statsskulden är 1 296 miljarder kronor ( 2017-10-31 ).

Statsskulden historik

Statsskulden storlek, länk till sidan Historik i diagram

Statsskuldens storlek sedan 1975

Historik i diagram

Sveriges officiella statistik

Mer om den officiella stastistiken finns att läsa på SCB:s hemsida

Håll dig uppdaterad

Publiceringskalender

 • 7 december 2017, 09:30
  Sveriges statsskuld november 2017
 • 9 januari 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld december 2017
 • 7 februari 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld januari 2018
 • 7 mars 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld februari 2018
 • 9 april 2018, 09:30
  Sveriges statsskuld mars 2018