Sveriges statsskuld maj 2024

Kalenderhändelse 10 juni 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.