Sveriges statsskuld juni 2024

Kalenderhändelse 5 juli 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.