Nyheter om Riksgäldens åtgärder i samband med coronapandemin

För att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset vidtar Riksgälden kontinuerligt åtgärder och bevakar utvecklingen. På den här sidan finns samlad information om det som Riksgälden har publicerat kring coronaviruset.

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 30 maj 2022 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 17 december

Nyhet 22 december 2021 Finansiell stabilitet, Coronapandemi

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 17 december publicerats.

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 8 december 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år.

Leverantörsfakturor under pandemin

Nyhet 1 juli 2021 Statens internbank, Coronapandemi

Riksgälden rekommenderar myndigheterna att återgå till normal rutin och betala leverantörsfakturor först på förfallodagen.

Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Pressmeddelande 15 juni 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 juni

Nyhet 14 juni 2021 Finansiell stabilitet, Coronapandemi

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats.

Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Pressmeddelande 11 februari 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regering och riksdag har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Riksgälden ställer ut kreditgaranti för Braathens Regional Airways

Pressmeddelande 31 december 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Riksgälden har ställt ut en kreditgaranti för ett lån om 200 miljoner kronor till flygbolaget Braathens Regional Airways AB. Garantin beviljas inom ramen för det statliga garantiprogrammet för flygföretag som infördes för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Riksgälden förberedd för förlängd Företagsakut

Pressmeddelande 17 december 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har föreslagit att det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten förlängs så att kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021. Garantiprogrammet hanteras av Riksgälden och är en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 december

Nyhet 11 december 2020 Finansiell stabilitet, Coronapandemi

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december publicerats.

Statliga kreditgarantin till SAS AB har avslutats

Nyhet 30 oktober 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

SAS AB har återbetalat och avslutat det lån som garanterats av Riksgälden som en del av garantiprogrammet för flygföretag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Den kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor som Riksgälden ställt ut har därmed avslutats per den 29 oktober 2020.

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020

Pressmeddelande 24 september 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Statistik gällande utlåning under Företagsakuten

Nyhet 31 augusti 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).

Norwegian Air Sweden AB får avslag på ansökan om kreditgaranti

Pressmeddelande 18 augusti 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Riksgälden har beslutat att avslå flygföretaget Norwegian Air Sweden AB:s ansökan om statlig kreditgaranti inom ramen för garantiprogrammet för flygföretag.

Riksgäldens stödåtgärder för att mildra coronavirusets ekonomiska effekter

Nyhet 18 augusti 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin har Riksgälden uppdraget att ställa ut statliga kreditgarantier inom två garantiprogram; Företagsakuten där 2,1 miljarder kronor fram till den 31 juli hade lånats ut i 539 lån, och garantiprogrammet för flygföretag där en garanti...