Nyheter om Riksgäldens åtgärder i samband med coronapandemin

För att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset vidtar Riksgälden kontinuerligt åtgärder och bevakar utvecklingen. På den här sidan finns samlad information om det som Riksgälden har publicerat kring coronaviruset.

Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Resolutionsplanering: möjlighet att skjuta upp rapportering

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om lättnader i kraven för tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin.

Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Pressmeddelande 27 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att inrätta statliga kreditgarantier som avser företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset.

Betala leverantörer före sista betalningsdag

Nyhet 27 mars 2020 Statens internbank, Covid-19

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 25 mars 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 24 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 24 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Tisdagen den 24 mars träffar finansmarknadsminister Per Bolund Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Riksgälden får uppdrag att förbereda för garantiprogram till svenska flygbolag

Pressmeddelande 17 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att vidta förberedande åtgärder för att ta fram statliga kreditgarantier till svenska flygbolag. Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Riksgälden har god beredskap att finansiera krispaket

Pressmeddelande 16 mars 2020 Statens upplåning, Covid-19

Riksgälden har god beredskap att möta det ökade lånebehov som följer av regeringens krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Krisåtgärderna finansieras till att börja med genom att Riksgälden ökar den kortfristiga upplåningen.

Riksgälden har beredskap för att trygga ekonomin

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Riksgälden följer coronapandemin för att se vilken inverkan den kan få på myndighetens verksamhet och har beredskap att vidta åtgärder för att hantera olika scenarier.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 12 mars 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

Den 11 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

Riksgäldens hantering av coronaviruset

Nyhet 12 mars 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Covid-19

Mot bakgrund av det nya coronaviruset följer Riksgälden noggrant läget på finansiella marknader. Riksgälden har även vidtagit åtgärder för att säkerställa sin egen beredskap.

Riksgälden följer situationen till följd av coronaviruset

Nyhet 5 mars 2020 Om Riksgälden, Covid-19

Riksgälden har kontinuerlig dialog med de andra stabilitetsvårdande myndigheterna. Just nu följer vi utvecklingen i den finansiella sektorn till följd av det nya coronaviruset.