Statliga kreditgarantin till SAS AB har avslutats

Nyhet 30 oktober 2020

SAS AB har återbetalat och avslutat det lån som garanterats av Riksgälden som en del av garantiprogrammet för flygföretag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Den kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor som Riksgälden ställt ut har därmed avslutats per den 29 oktober 2020.

Uppsägningen av lånet och därmed den statliga kreditgarantin är i enlighet med bolagets rekapitaliseringsplan.

Riksgälden ställde den 4 maj 2020 ut en kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor till SAS AB. Garantin var en gemensam åtgärd där den danska staten gjorde ett lika stort garantiåtagande. SAS AB har även löst det lån som garanterades av danska staten.

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01

Se även

Pressmeddelande 5 maj 2020: Sverige ställer ut garanti för SAS AB