Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 30 maj 2022

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Sedan den 30 september 2021 är det inte längre möjligt att söka nya lån inom ramen för Företagsakuten. Regeringens beslut innebär således att det öppnas en möjlighet att förlänga löptiden på redan beviljade lån från tre till maximalt fem år.  

Detta är andra gången regeringen beslutar om att öppna för möjligheten till förlängning på beviljade lån.

Första gången var i december 2021, men då tidsutrymmet för bankerna att ändra låneavtalet var begränsat innebar det att endast en liten del av låntagarna kunde erbjudas att förlänga sina lån. Därför öppnas möjligheten till förlängning nu upp ännu en gång.

När kreditgarantierna beviljades fram till den 30 september 2021 fick de ha en maximal löptid på tre år. Besluten om att möjliggöra en förlängd löptid har tagits mot bakgrund av att återhämtningen för många företagare kan komma att ta längre tid än vad som bedömdes när programmet etablerades.

Det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten initierades för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Riksgälden fick i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbades ekonomiskt av pandemin, men som för övrigt är livskraftiga.

Läs mer om Företagsakuten

 

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja