FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten

Nyhet 10 april 2019

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-5338)