Förslag till avgifter och säkerhetsbelopp för år 2003 enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Publikation 25 november 2002

Riksgäldskontorets yttrande till regeringen över skrivelse från Statens Kärnkraftsinspektion