Sveriges statsskuld juni 2022

Publikation 7 juli 2022

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld juni 2022

Underskott för staten i juni 2022