Riskanalys - Statens garantier och utlåning

Statens garantier och utlåning - en riskanalys 2024

Publikation 15 mars 2024 Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2023

Publikation 15 mars 2023 Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2022

Publikation 15 mars 2022 Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2021

Publikation 15 mars 2021 Riskanalys – Statens garantier och utlåning
Nyhet: Fortsatt låg till måttlig risk för förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj under pandemiåret 2020

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2020

Publikation 13 mars 2020 Riskanalys – Statens garantier och utlåning
Nyhet 13 mars 2020: Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Statens garantier och utlåning - en riskanalys

Publikation 10 maj 2016 Riskanalys – Statens garantier och utlåning