Riskanalys - Statens garantier och utlåning

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2020

Publikation 13 mars 2020 Riskanalys – Statens garantier och utlåning
Nyhet 13 mars 2020: Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Statens garantier och utlåning - en riskanalys

Publikation 10 maj 2016 Riskanalys – Statens garantier och utlåning