Villkor för byten till realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 13 februari 2020

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3114 från SGB IL 3104 och SGB IL 3109 under perioden 20 mars – 24 mars. Total volym som erbjuds av SGB IL 3114 är 5 miljarder kronor.

Byten erbjuds för att bygga upp volymen av SGB IL 3114. Bytena görs dels kursriskneutralt1, dels likvidneutralt2.

Bytesauktioner
 Fre 20 mar KursriskneutraltMån 23 mar KursriskneutraltTis 24 mar Likvidneutralt

Riksgälden säljer obligation

3114

3114

3114

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

2 500

1 000

1 500

Riksgälden köper obligation

3104

3109

3104

Riksgälden köper belopp (mnkr) 3

2 000

1 900

900

Tid för återköpsränta

kl. 10.45

kl. 10.45

kl. 10.45

Tid för auktionens stängning

kl. 11.00

kl. 11.00

kl. 11.00

Tid för auktionsresultat

kl. 11.03

kl. 11.03

kl. 11.03

Bytesdatumen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2019:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28


[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[3] Angivna volymer av återköpslånen är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.