Staten lånar 13 miljarder kronor på 25 år till 0,53 % ränta

Pressmeddelande 18 november 2020

Riksgälden lånade i dag upp 13 miljarder kronor till en ränta på 0,53 procent i den planerade emissionen av en ny 25-årig statsobligation. Den nya obligationen har den längsta löptiden av de lån som utgör Sveriges statsskuld.

Totalt deltog 55 investerare med en budvolym på 44,5 miljarder kronor i emissionen som genomfördes som en syndikering. Det innebär att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt. Obligationen prissattes till 14 baspunkter under den svenska swappräntan.

Med den 25-åriga obligationen förlänger vi räntekurvan för svenska statsobligationer. Intresset för att delta i introduktionen var stort, vilket bidrog till en förmånlig prissättning för staten säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden.

Lånevillkor

Emittent

Riksgäldskontoret

Storlek

13 miljarder kronor

Kupong

0,5 %

Förfallodatum

2045-11-24

Pris

99,299 %

Ränta

0,53 %

Ränteskillnad mot SEK swappränta

-14 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Danske Markets,   Handelsbanken Markets, Natwest Markets, Nordea Markets, SEB, Swedbank

 

Fördelning mellan investerare

Fondförvaltare

42 %

Hedgefonder

24 %

Banker

14 %

Centralbanker och offentliga institutioner

14 %

Försäkring- och pensionsbolag

6 %

 

Fördelning mellan regioner

Sverige

29 %

Storbritannien

28 %

Övriga Norden

21 %

Övriga Europa

11 %

Amerikanska kontinenten

10 %

Mellanöstern

1 %

 

Riksgälden kommer att erbjuda byten till den 25-åriga obligationen i en auktion den 11 december 2020 för att bygga upp den utestående volymen. Villkor för bytesauktionen annonseras den 20 november.

Den tidigare längsta nominella statsobligationen i den svenska statsskulden har en återstående löptid på 19 år.

Kontakt

Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef, 08 613 45 68