Komplettering av frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Nyhet 8 oktober 2018

Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). På vår webbplats finns en sammanställning över svar på frågor som kommit in om vissa detaljer i promemorian. Vi har i dag publicerat ett reviderat svar om hur skuldandelsprincipen följs upp. Det reviderade svaret gäller från och med den 31 december 2018.

Revideringen beror på att Finansinspektionens beslut att flytta riskviktsgolvet för bolån från pelare 2 till pelare 1 får vissa konsekvenser för beräkningen av MREL-kravet och den tillhörande resolutionsbarhetsprincipen om att kravet ska uppfyllas med viss andel skuld på gruppnivå (skuldandelsprincipen). Detta redogjorde Riksgälden för i sitt remissvar ”Förändrad metod för tillämning av riskviktsgolvet för svenska bolån”.  

Effekterna på skuldandelen är en tillfällig beräkningsteknisk effekt som det finns ett behov av att neutralisera genom vissa korrigeringar av hur skuldandelsprincipen tillämpas. I det reviderade svaret redogör Riksgälden för denna tillämpning.

Här hittar du samtliga frågor som Riksgälden fått om detaljer i beslutspromemorian samt Riksgäldens svar på dessa frågor:

Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Vill du veta mer om resolution? Läs Riksgäldens beslut i december om krav på nedskrivningsbara skulder och planer för hur banker ska hanteras i kris.

Kontakt

resolution@riksgalden.se