Villkor för byten till statsobligation 1047

Pressmeddelande 10 september 2014

Riksgälden erbjuder byten till statsobligation SGB 1047 5% 1 Dec 20 under perioden 13–14 november.

Riksgälden erbjuder byten mot SGB 1052 4.25% 12 Mar 19. Bytena görs kursriskneutralt.[1]

Bytesvillkor

Tid för byten av lån 1047

Tor 13 nov

Fre 14 nov

Klockslag för återköpsränta

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

Riksgälden köper belopp (mnkr) [2]

7 200

7 200

Riksgälden köper lån

1052

1052

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

Riksgälden säljer lån

1047

1047

Bytesauktionerna har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2014:2 i juni.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1052 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.