Riksgälden blir resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 1 juni 2022

I går beslutade riksdagen att Riksgälden blir resolutionsmyndighet för centrala motparter, en roll som myndigheten redan har för banker och institut. Resolution är ett särskilt förfarande för att hantera en kris i en bank eller en central motpart på ett ordnat sätt, och utan att skattebetalarna får bära stora kostnader för krishanteringen.

I början av året beslutade regeringen om en lagrådsremiss där Riksgälden föreslogs bli resolutionsmyndighet även för centrala motparter. I går togs beslut i riksdagen att så blir fallet.

– Vi ser fram emot att börja arbeta med detta nya uppdrag. Ett grundläggande förberedelsearbete är redan gjort. Riksgälden har dessutom stor erfarenhet av resolutionsfrågor som vi tar med oss in i arbetet med centrala motparter, säger riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Centrala motparter är företag som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en finansiell transaktion. I Sverige finns en central motpart, Nasdaq Clearing AB. Centrala motparter har blivit allt viktigare aktörer i det finansiella systemet med ökad betydelse för den finansiella stabiliteten.

Det nya uppdraget träder i kraft den 12 augusti 2022.

Läs mer om Riksgäldens arbete inom finansiell stabilitet