Förbetalda korttjänster

Ramavtalet för förbetalda korttjänster gäller från den 1 januari 2014 och ersätter ramavtalet för kontantkort. Riksgälden har skrivit ramavtal med ICA Banken AB (516401-0190).

Ramavtalet innebär bättre service, bättre kortfunktionalitet och generellt lägre pris för myndigheterna. Dessutom är korttjänsten fri från uppstartskostnader och årsavgift.

Ramavtalet förbetalda korttjänster är en utbetalningstjänst som minskar administrationskostnader och kontanthantering för myndigheter. Tjänsten förenklar också hanteringen för mottagaren och ökar säkerheten.

Förbetalda korttjänster möjliggör för myndigheter att betala ut ekonomiskt bistånd och andra ersättningar till privatpersoner som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Utbetalande myndighet laddar kortet en eller fler gånger med ett visst belopp. Mottagaren använder kortet tillsammans med en pinkod i butikers betalterminaler eller för att ta ut kontanter i uttagsautomater.

Laddningsbara korttjänster tilldelningsbeslut 20 mars 2017 

Riksgälden har meddelat tilldelningsbeslut i upphandlingen av laddningsbara korttjänster. Avtal kommer att tecknas med ICA Banken som leverantör av laddningsbara förbetalda korttjänster och laddningsbara efterbetalda korttjänster. Avtalen kommer att ersätta det nuvarande ramavtalet för förbetalda korttjänster som gäller till och med den sista december 2017.

Ramavtalsdokument