Så funkar det - Riksgalden.se

Så funkar premieobligationer

 Premieobligationerna gör uppehåll

Flera chanser att vinna varje år

När du sparar i premieobligationer blir räntan till vinster som lottas ut vid dragningar en till sex gånger per år. Vissa premieobligationer har en garanterad vinst om du köper en bestämd följd av obligationer. Hur många du måste köpa för att få en garanterad vinst varierar, vanligast är 10 obligationer. Alla vinster är skattefria.

Pengarna tillbaka

När alla dragningarna är över och premieobligationen förfaller får du tillbaka hela ditt sparbelopp. Man måste med andra ord inte våga för att vinna!

Ingen risk att du missar någon vinst

Premieobligationer registreras på ditt värdepapperskonto (vp-konto). Det betyder att du själv inte behöver bevaka dragningarna och eventuella vinster. För att kunna köpa premieobligationer behöver du ha ett vp-konto. Det öppnar du kostnadsfritt via en bank eller fondkommissionär.

Du kan också ha en depå men då måste du göra ditt köp hos den bank eller fondkommissionär där du har din depå.

Två försäljningsperioder per år

Normalt säljer vi premieobligationer två gånger per år under en tidsperiod på två veckor. Försäljningen sker på vår webbplats, via telefon, post och genom våra återförsäljare.

Priset varierar

Priset du betalar för en premieobligation varierar. Det vanligaste priset är 5 000 kronor. Det är det beloppet du får tillbaka om du behåller premieobligationen till förfall.

Handel på börsen

Du kan köpa och sälja tidigare utgivna premieobligationer på börsen via din bank eller fondkommissonär. Läs med under Handel på börsen.

Frågor

 

Riksgälden gör uppehåll i utgivningen av premieobligationer

​Som en följd av det låga ränteläget har Riksgäldens styrelse beslutat att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Beslutet väntas gälla under några år, fram till dess att sparformen är lönsam igen.

 Läs mer