Nyheter och pressmeddelanden om premieobligationer

I dag återbetalas den sista premieobligationen

Nyhet 2 december 2021 Premieobligationer, Om Riksgälden

Riksgäldens uppdrag är att låna pengar åt staten till lägsta möjliga kostnad med beaktande av risk. Premieobligationerna var ett sätt för staten att låna pengar från svenska folket och det blev med åren en populär sparform.

Återbetalning av Premieobligation 14:2

Nyhet 2 december 2021 Premieobligationer

Premieobligation 14:2 återbetalas den 2 december 2021.

En 100-årig sparform går i graven

Nyhet 16 augusti 2021 Premieobligationer, Om Riksgälden

Den 16 augusti 2021 skedde den allra sista vinstdragningen för Riksgäldens premieobligationer. Med det går en unik sparform i graven.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 16 augusti 2021 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 16 augusti 2021.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 15 februari 2021 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 15 februari 2021.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 augusti 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 augusti 2020.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 10 februari 2020 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 10 februari 2020.

Vinstdragning för Premieobligation 14:1

Nyhet 11 mars 2019 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:1 presenteras under förmiddagen den 11 mars 2019.

Återbetalning av Premieobligation 13:2

Nyhet 13 november 2018 Premieobligationer

Premieobligation 13:2 återbetalas den 13 november 2018.

Riksgälden ser inga förutsättningar för nya premieobligationer

Pressmeddelande 28 september 2018 Premieobligationer, Statens upplåning

Riksgälden har på uppdrag av regeringen övervägt om staten bör avveckla utgivningen av premieobligationer efter att den varit pausad sedan 2016. Riksgäldens bedömning är att premieobligationerna inte längre kan uppfylla målet att minska kostnaden för statsskulden.

Vinstdragning för Premieobligation 14:1

Nyhet 3 september 2018 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:1 presenteras under förmiddagen den 3 september 2018.

Nu har vi löst problemet med publiceringen av resultatet för vinstdragningen av Premieobligation 14:2

Nyhet 14 augusti 2018 Premieobligationer

Du hittar dragningsresultatet på vår webbplats och i vår app Premiekollen.

Just nu har vi problem med publiceringen av resultatet för vinstdragningen av Premieobligation 14:2

Nyhet 13 augusti 2018 Premieobligationer

Problemet påverkar inte vinstdragningen och utbetalning av vinster sker enligt gällande rutiner.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 13 augusti 2018 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 13 augusti 2018.

Återbetalning av Premieobligation 16:1

Nyhet 16 maj 2018 Premieobligationer

Premieobligation 16:1 återbetalas den 16 maj 2018.

Återbetalning av Premieobligation 13:1

Nyhet 16 maj 2018 Premieobligationer

Premieobligation 13:1 återbetalas den 16 maj 2018.

Vinstdragning för Premieobligation 13:1

Nyhet 19 mars 2018 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 13:1 presenteras under förmiddagen den 19 mars 2018.

Vinstdragning för Premieobligation 14:1

Nyhet 5 mars 2018 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:1 presenteras under förmiddagen den 5 mars 2018.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 12 februari 2018 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 12 februari 2018.

Vinstdragning för Premieobligation 13:2

Nyhet 5 februari 2018 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 13:2 presenteras under förmiddagen den 5 februari 2018.