Investerarmöten i London

Publikation 22 maj 2019

Den 14 maj träffade Pär Holmbäck, tillförordnad chef för Avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd, och Mattias Persson, chefekonom, ett antal kapitalförvaltare i London för att diskutera frågor kopplade till resolution. Diskussionen fördes med utgångspunkt i presentationen nedan.

Presentation 2019-05-14: MREL for Swedish Banks