Remissvar: Förslag till nivåer 2022 för vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 3 december 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2019/01080).

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Läs remissvaret här