Remissvar: Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Nyhet 7 augusti 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM).

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Finansdepartementet lämnar.

Läs hela remissvaret