Remissvar: Anpassningar av regelverk om tillfälliga anstånd

Nyhet 23 april 2020

Riksgälden tillstyrker Finansdepartementets förslag om anpassningar av regelverket för tillfälliga anstånd (Fi2020/01853/S3).