Remissvar: Ändrad tillsyn om rapporteringstjänster och referensvärden

Nyhet 28 maj 2020

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian " Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar"(Fi2020/00855/V.)