Remiss av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

Nyhet 24 oktober 2019

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 29-2018/4422)