Promemorian Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Nyhet 12 september 2019

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02380/B)