Sveriges statsskuld augusti 2022

Publikation 7 september 2022

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld augusti 2022

Pressmeddelande: Överskott för staten i augusti 2022