Höjt belopp för insättningsgarantin

Pressmeddelande 29 oktober 2020

Riksgälden har beslutat att höja det högsta ersättningsbeloppet för insättningsgarantin till 1 050 000 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Staten ersätter kapital och ränta upp till ett visst belopp per person och institut om ett institut till exempel går i konkurs. Fram till den 1 januari är det högsta ersättningsbeloppet 950 000 kronor per person och institut. Höjningen av beloppet till 1 050 000 kronor är en anpassning till svenska kronor av ett EU-direktiv som bestämmer att ersättningsbeloppet ska motsvara 100 000 euro.

Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd. Den minskar risken för att många ska vilja ta ut sina pengar samtidigt och det bidrar till finansiell stabilitet, säger Karolina Holmberg, avdelningschef på Riksgälden.  

Beloppet ses över vart femte år

Enligt EU-direktivet ska beloppet för insättningsgarantin kontrolleras mot den lokala valutakursen vart femte år och justeras om avvikelsen är för stor. Denna justering mellan euro och svenska kronor har nu genomförts. Från och med den 1 januari ska det högsta ersättningsbeloppet uppgå till 1 050 000 kronor.

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna bankerna och instituten som placeras i en fond. Riksgäldens roll i insättningsgarantin är bland annat att informera om insättningsgarantin och godkänna de kontoslag som omfattas av garantin.

Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2020:2)

Beslutspromemoria

Presskontakt

Malin Hasselblad Wennström, pressansvarig kommunikatörRiksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktion kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström, pressansvarig kommunikatör
Mobil: 070- 003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)