Komplettering av frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulder

Nyhet 28 juni 2018

Riksgälden publicerade i februari 2017 en beslutspromemoria om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). På vår webbplats finns nu en uppdaterad sammanställning över svar på de frågor som kommit in om vissa detaljer i promemorian. Vi har i dag lagt till en ny fråga och ett nytt svar.

För att läsa samtliga frågor som Riksgälden fått om detaljer i beslutspromemorian och ta del av Riksgäldens svar på dessa frågor, följ följande länk:

Frågor och svar om minimikravet på nedskrivningsbara skulderEn engelsk version med frågor och svar finns att läsa på sidan om du byter språk på sidan

Riksgälden kan komma att lägga till ytterligare frågor och svar och meddelar då detta genom en nyhet på Riksgäldens webbplats.

Vill du veta mer om resolution? Läs Riksgäldens beslut i december om krav på nedskrivningsbara skulder och planer för hur banker ska hanteras i kris.

Kontakt

resolution@riksgalden.se