Riksgälden årets skuldförvaltare 2013

Pressmeddelande 17 januari 2014

Riksgälden har utsetts till årets skuldförvaltare 2013. Den internationella utmärkelsen delas ut av tidskriften Risk Magazine för framstående prestationer inom den finansiella sektorn.

– Det är givetvis glädjande att få en bekräftelse på att vi står oss väl i den internationella konkurrensen. Vår utmaning har varit att låna så billigt som möjligt med beaktande av risk trots den stora lånevolymen och volatila marknader, säger Maria Norström, upplåningschef.

Utmärkelsen motiveras främst av Riksgäldens hantering av den omfattande upplåningen till Riksbankens valutareserv i början av 2013.

Det var i slutet av 2012 som Riksgälden fick Riksbankens begäran om ytterligare upplåning till valutareserven om motsvarande 100 miljarder kronor. Begäran godkändes i mitten av januari 2013.

Inom loppet av några få dagar lånade Riksgälden upp merparten av de 100 miljarderna kronor.

– Det var imponerande att se hur de lyckades låna så stora volymer till goda villkor. Det var möjligt tack vare Riksgäldens goda investerar- och affärsrelationer, säger Philip Brown på Citi, en av Riksgäldens motparter på banksidan.

Risk Magazine uppmärksammar även Riksgäldens proaktiva arbete med clearing för handel på OTC-marknaden. Redan 2012 började Riksgälden använda central motpartsclearing på Nasdaq OMX för ränteswappar i kronor.

Riksgäldens ambitioner att vara världsklass inom kommunikation och investerarrelationer har även lyfts fram. Investerare och andra intresserade har sedan över ett år tillgång till omfattande och detaljerad information om statsskulden via databasen på Riksgäldens hemsida.

Risk Management Awards - Sovereign of the year

Tidskriften Risk Magazine uppmärksammar de skuldförvaltare som har utmärkt sig genom framstående prestationer i förhållande till andra statliga låntagare. Priset delas ut en gång om året. Risk Magazine ingår i företagsgruppen Incisive Media som är en världens främsta informationsleverantörer inom segmentet business-to-business.

Presskontakt:
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08 613 45 96

Motivering till årets utmärkelse

  • För framgångsrik upplåning till Riksbankens valutareserv
  • För samarbete med Nasdaq Omx om central motpartsclearing
  • För banbrytande arbete med Riksgäldens databas